Olet tässä

Maksujen alentaminen

Maksujen alentaminen ja perimättä jättäminen

Asiakasmaksuja voidaan alentaa tai jättää perimättä silloin, kun sen periminen vaarantaa henkilön tai hänen perheensä toimeentulon edellytyksiä tai henkilön lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumista. Asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen perustuu aina yksilölliseen tilannearvioon.

Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon asiakasmaksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä päättävät hoidon ja hoivan sekä perhe- ja psykososiaalisten palveluiden tulosaluejohtajat.

Asiakkaan tulee maksuvaikeuksien kohdatessa ottaa yhteyttä asiakastoimistoon (yhteystiedot sivun oikeassa reunassa) laskujen maksulykkäyksen myöntämiseen ja eräpäivien siirtämiseen maksukyvyn selvittelyn ajaksi.

Kotihoidon ja asumispalvelujen asiakkaat

  • Tulosidonnaisten asiakasmaksujen alentamiseen tai perimättä jättämiseen liittyen tulee ottaa yhteyttä asiakasmaksupäätöksen tehneeseen viranhaltijaan. Mikäli kyseessä on kotihoidon tai asumispalveluissa olevan asiakkaan terveydenhuollon ei-tulosidonnaisista maksuista (esim. terveyskeskuskäynti-, poliklinikka- tai lyhytaikaisen osastohoidon maksut), yhteyttä otetaan asiakastoimistoon, josta asian käsittely etenee asiakasmaksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä päättävälle viranhaltijalle.

Mikäli asiakas ei ole kotihoidon tai asumispalvelujen asiakas

  • Ei-tulosidonnaiset maksujen esim. terveyskeskuskäynti-, poliklinikka- tai lyhytaikaisen osastohoidon maksuvaikeksiin tulee asiakkaan ensisijaisesti hakea perustoimeentulotukea Kelalta tai ottamalla yhteyttä Kelan palvelunumeroon 020 692 207 tai Kelan toimistoon. Mikäli toimeentulotukipäätös on kielteinen ko. asiakasmaksujen osalta, se toimitetaan asiakastoimistoon, josta asian käsittely etenee asiakasmaksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä päättävälle viranhaltijalle.
  • Mikäli asiakas on jo perustoimeentulotuen asiakas, hänen tulee ottaa yhteyttä hoidon ja hoivan palvelujen tulosaluejohtajaan tai perhe- ja psykososiaalisten palvelujen tulosaluejohtajaan.

Yhteystiedot

Asiakastoimisto / terveydenhuollon maksut:

Asiakassihteerit
Seija Ikonen
puh. (08) 849 4439

Virpi Vaihoja
puh. (08) 849 4437

Asiakastoimisto / sosiaalihuollon maksut (kotihoito, vammais- ja asumispalvelut):

Asiakassihteerit
Anita Mäki
puh. 040 135 7900

Eija Viirret
puh. 040 135 7863

Toimistopäällikkö
Maarit Laurila
puh. 040 830 3140

Hoidon ja hoivan palvelujen tulosaluejohtaja
Katriina Niemelä
puh. 044 439 4692

Perhe- ja psykososiaalisten palvelujen tulosaluejohtaja
Elisa Roimaa
puh. 040 135 7911