Olet tässä

Johtavat viranhaltijat

Johtoryhmä

Kuntayhtymän johtaja
Marjukka Manninen, puh. 050 390 0066

Talous- ja henkilöstöjohtaja,
kuntayhtymän johtajan sijainen
Mikko Weissenfelt, puh. 040 519 0888

Terveyden ja sairaanhoidon palvelujen tulosalueen johtaja,
johtava lääkäri
Susanna Halonen, puh. 040 135 8510

Hoitotyön johtaja
Minna Alatalo, puh. 044 439 4900

Hoidon ja hoivan palvelujen tulosalueen johtaja
Katriina Niemelä, puh. 044 439 4692

Perhe- ja psykososiaalisten palvelujen tulosalueen johtaja
Elisa Roimaa, puh. 040 135 7911

Suunnittelija, johtoryhmän sihteeri
Karita Pesonen, puh. 044 439 4794

Tulosalueiden johtajat ja heidän sijaisensa

Perhe- ja psykososiaaliset palvelut:
Elisa Roimaa, puh. 040 135 7911
sijainen Jyrki Seppä, puh. 044 439 4766

Hoidon ja hoivan palvelut:
Katriina Niemelä, puh. 044 439 4692
sijainen Katriina Jokinen, puh. 040 135 8542

Terveyden ja sairaanhoidon palvelut:
Susanna Halonen, puh. 040 135 8510
sijainen Minna Alatalo, puh. 044 439 4900

Tulosyksiköiden johtajat ja heidän sijaisensa

(Talous- ja hallintopalvelut)

Mikko Weissenfelt, puh. 040 519 0888
sijainen Rauni Launonen, puh. 040 135 7672

(Huoltopalvelut)

Pekka Kastell, puh. 044 439 4440
sijainen Leena Virranniemi, puh. 044 439 4901

(Perhe- ja psykososiaaliset palvelut)

Neuvolapalvelut:
Anna Pehkonen, puh. 044 439 4590
sijainen Satu Kultala, puh. 040 135 8042

Perhesosiaalityö:
Saana Savela, puh. 040 135 8148

Aikuissosiaalityö:
Saana Savela, puh. 040 135 8148

Vammaispalvelut:
Juha Kähkönen, puh. 044 439 3752

Mielenterveys- ja päihdepalvelut:
Jyrki Seppä, puh. 044 439 4766

(Hoidon ja hoivan palvelut)

Kotiin annettavat palvelut:
Helena Mattila, puh. 040 135 8569
sijainen Katriina Jokinen, puh. 040 135 8542

Asumis- ja hoivapalvelut:
Katriina Niemelä, puh. 044 439 4692
sijainen Katriina Jokinen, puh. 040 135 8542

Palvelusetelit:
Katriina Jokinen, puh. 040 135 8542
sijainen Helena Mattila, puh. 040 135 8569

(Terveyden ja sairaanhoidon palvelut)

Sairaanhoidolliset tukipalvelut:
Anna Laulumaa, puh 040 135 8301
sijainen Riitta Maunuvaara, puh. 040 135 8515

Avohoito:
Janne Jounila, puh. 040 135 7837
sijainen Paula Niemelä, puh. 044 439 4610

Osastohoito:
Minna Alatalo, puh. 044 439 4900
sijainen Marja-Liisa Karjula, puh. 044 439 4660

Suun terveydenhuolto:
Ari Salo, puh. 040 135 7740
sijainen Eija Apuli, puh. (08) 849 4707

Yhteystiedot

Puhelinvaihde 08 849 111