Olet tässä

Asiakasmaksut

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkailta peritään palvelua antavan yksikön ja palvelun mukaan joko hoitopäivä-, ylläpito-, poliklinikka-, käynti- tai palvelumaksu.

Asiakasmaksut ja palvelusetelit 2021 -tiedosto

Asiakasmaksut ja palvelusetelit 1.7.2021 alkaen -tiedosto

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä perii asiakasmaksuja, jotka perustuvat lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista sekä asetukseen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista.

Lain periaatteita

  • kunnallisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista voidaan periä maksu käyttäjältä, jollei toisin säädetä
  • maksu voidaan periä henkilön maksukyvyn mukaan
  • palveluista perittävä maksu saa olla enintään palvelujen tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruinen
  • varatusta käyttämättä jätetystä vastaanottoajasta voidaan periä maksu

Lisäksi laissa on erityisryhmiä – kuten vammaisuutta, ulkokuntalaisia ja sotainvalideja koskevia asiakasmaksuohjeita.

Yksityisiltä tuottajilta ostetuissa palveluissa peritään asiakkaalta samat maksut ja korvaukset kuin kuntayhtymän tuottamista vastaavista palveluista. Niistä sosiaali- ja terveyspalveluista, joista ei säädetä erikseen asiakasmaksulaissa tai -asetuksessa, peritään maksu, kuten asiakasmaksutaksassa on määrätty.

Yhteystiedot

Toimistopäällikkö Maarit Laurila
040 830 3140

Laskutuksen sähköpostiosoite: asiakastoimisto [at] ras.fi

Laskuttajien yhteystiedot

Kotiin annettavat palvelut
Raahe
040 135 7863

Pyhäjoki-Vihanti-Siikajoki
040 135 7900

Ikääntyvien asumispalvelut
Raahe
040 135 7863

Pyhäjoki-Vihanti -Siikajoki
040 135 7900

Mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä vammaispalvelut
040 135 7863

Perhesosiaalityö
040 135 7900

Terveydenhuolto
08 849 4439
ma-ti ja to-pe klo 12-15
08 849 4437
ma-ti ja to-pe klo 12-15

Huom! Asiakasmaksujen perusteisiin liittyvät yhteydenotot hoitavaan yksikköön

Fysioterapia
08 849 4641
ma-pe klo 8-11

Maksukatto
08 849 4439
ma-ti ja to-pe klo 12-15

08 849 4437
ma-ti ja to-pe klo 12-15

Kuntalaskutus
08 849 4437
ma-ti ja to-pe klo 12-15