Ankkuritoiminta lisäämään lasten ja nuorten hyvinvointia

Raahen kaupunki, Pyhäjoen kunta, Siikajoen kunta, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä ja Oulun poliisilaitos ovat solmineet sopimuksen ankkuritoiminnasta Raahen seutukunnassa. Ankkuritoiminta on moniviranomaistoimintaa, missä toimijoina ovat sosiaali- ja nuorisotyö, perheneuvola, A-klinikka ja poliisi. Tarvittaessa ankkuritiimi tekee yhteistyötä myös muiden ammattilaisten ja yhteistyötahojen kanssa.

Ankkuritoiminnan tavoitteena on varhainen puuttuminen lapsen tai nuoren tilanteeseen, lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen ja rikoksia ennalta estävä toiminta. Ankkuritiimi moniammatillisena asiantuntijaverkostona pyrkii auttamaan lasta tai nuorta ja tämän perhettä siten, että nuoren rikoksiin syyllistyminen, häiriökäyttäytyminen ja syrjäytymisriski saataisiin torjuttua.

Lapset tai nuoret ohjautuvat ankkuritoiminnan piiriin muun muassa lastensuojeluilmoitusten, rikosilmoitusten tai jonkun lapsen tai nuoren kanssa toimivan tahon tekemän huoli-ilmoituksen kautta. Lapsen huoltajat tai nuoret itse voivat olla suoraan yhteydessä ankkuritiimiin ja pyytää tapaamista, mikäli kokevat tarvitsevansa apua. Ankkuritiimiin voi olla yhteydessä esimerkiksi koulujen oppilashuollosta tai yksittäinen opettajakin voi kertoa huolestaan tiimille. Lisäksi eri viranomaiset pyrkivät omassa toiminnassaan tunnistamaan henkilöitä, joita tulisi puhuttaa ennen kuin varsinaisia viranomaisilmoituksia on edes tehty. Ankkuritiimi tekee jokaisen lapsen tai nuoren kohdalla yksilöllisen arvion puhutuksen järjestämisestä. Arvioon vaikuttaa muun muassa mahdollinen rikoshistoria, aikaisemmat kontaktit ankkuritiimiin, sosiaalihuollon aktiivisena olevat tukitoimet sekä arvio ankkuritoiminnan vaikutuksesta ko. henkilöön.

Ankkuritiimi kutsuu lapsen tai nuoren yhdessä vanhempiensa tai huoltajiensa kanssa ankkuripuhutukseen. Puhutus on täysin luottamuksellinen ja perustuu puhutettavan suostumukseen. Puhutuksen tarkoituksena on selvittää ongelmaan johtaneet syyt sekä löytää lapselle tai nuorelle ja tämän perheelle tarvittavat tukimuodot, jotta lapsi tai nuori ei syyllistyisi uudelleen rikoksiin tai omaa kehitystään muuten haittaavaan käyttäytymiseen. Ankkuritiimi pyrkii toimimaan ns. ”Yhden luukun”-periaatteella, missä puhutuksen jälkeen lapsella tai nuorella ja hänen perheellään on selkeä kuva siitä mihin toimiin viranomaiset heidän kohdallaan ryhtyvät ja minkälaista apua on saatavilla. Varhaisen puuttumisen keskiössä on avun tarjoaminen.

Ankkuritoimintaan voi käydä tutustumassa valtakunnallisella ankkuritoiminnan nettisivuilla osoitteessa www.ankkuritoiminta.fi. Sivuilla on paljon hyvää ja tärkeää tietoa ankkuritoiminnasta, niin ammattilaisille kuin nuorille ja perheillekin.

Ankkuritiimiin saa yhteyttä soittamalla tai laittamalla sähköpostia:

Sosiaaliohjaaja 040 135 8493

Poliisi  050 456 4550

ennaltaestava [at] poliisi.fi