Osastohoito

Osastojen tehtävä on vastata akuuttien sairauksien hoidosta. Potilaiden hoito toteutetaan yksilöllisen hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on, että akuuttihoidon jälkeen potilaat siirtyvät mahdollisimman pian kotiin joko itsenäisesti tai tukitoimien turvin.

Päivystys - ja tarkkailuosasto 3

Osasto 3 on perusterveydenhuollon yksikkö, jossa annetaan akuuttihoito- ja tutkimuspalveluja. Yksikössä on erillinen tehostetun valvonnan huone, potilaspaikkoja on 20.

Yleislääketieteen osasto 5

Osastolla 5 tutkitaan ja hoidetaan väestön yleislääkäritasoisia terveysongelmia ja vanhusväestön sairauksia. Osastolla hoidetaan mm. tulehdus- ja haavanhoitopotilaita, syöpäpotilaita, kipupotilaita, muistihäiriöisiä ja alkoholiriippuvuutta potevia. Potilaspaikkoja on 28.

Kuntoutusosasto 6

Osastolla 6 hoidetaan pääsääntöisesti kuntoutuspotilaita. Yksi solu on varattu saattovaiheen hoitoon. Potilaspaikkoja on 30.

Toimi näin

Osastohoitoon tullaan lääkärin lähetteellä, päivystyksestä tai muista sairaaloista.

Muista sairaaloista tulevista potilaista ammattilaisten yhteydenotot sijoitushoitajalle, puh. 040 135 7835.

Osastojen sijainnit:

Pysäköinti ja opastus