Olet tässä

Organisaatio

Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous. Kunkin jäsenkunnan hallitus nimeää yhtymäkokoukseen edustajia seuraavasti: Raahe 8, Siikajoki 3, Pyhäjoki 2. Yhtymäkokous kutsutaan koolle vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Yhtymäkokous valitsee yhtymähallituksen, joka vastaa kuntayhtymän hallinnosta ja taloudenhoidosta. Hallituksessa on 11 jäsentä: Raahe 7, Siikajoki 2, Pyhäjoki 2.

Yhtymähallituksella on sosiaalijaosto, joka toimii monijäsenisenä toimielimenä ja käyttää tälle toimielimelle säädettyä ratkaisuvaltaa yksilökohtaista huoltoa ja palveluja koskevissa asioissa.

Kuntien omistajaohjausta edistävänä valmistelu- ja yhteistyöelimenä toimii omistajaohjausryhmä, jonka jäseninä ovat jäsenkuntien kunnanjohtajat, yhtymähallituksen puheenjohtaja ja kuntayhtymän johtaja.

Kuntayhtymän organisaatiota johtaa kuntayhtymän johtaja. Hänen tukenaan toimii johtoryhmä, johon kuuluvat kuntayhtymän johtaja, talous- ja henkilöstöjohtaja, tulosalueen johtajat sekä muut kuntayhtymän johtajan määräämät henkilöt

Kuntayhtymän organisaatio muodostuu kolmesta tulosalueesta: Perhe- ja psykososiaaliset palvelut, Hoidon ja hoivan palvelut, Terveyden ja sairaanhoidon palvelut. Talous- ja hallintopalvelut sekä huoltopalvelut muodostavat suoraan kuntayhtymän johtajan alaisuudessa toimivat tukitoiminnot.

Hyvinvointikuntayhtymän organisaatio